top of page

Avrupa Komisyonu'ndan 11 milyon Euro'luk Acil Durum Ekonomik Destek Paketi

Güncelleme tarihi: 21 Haz 2020

13 Mayıs 2020

Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk toplumunda yarattığı geniş çaplı sosyo-ekonomik etkinin azaltılmasına katkı sağlayacak bir dizi yeni ekonomik önlemi uygulamaya koyacağını açıkladı. Söz konusu ekonomik destek paketinde; yapısal iş reformlarına yönelik destekler, mikro işletmelere ve sanayiye yönelik hibeler ve enerji verimliliğine yönelik doğrudan yatırımların yer alacağı, yeşil büyüme ve istihdamın yaratılmasının teşvik edileceği belirtildi. İlk faaliyetlerin Temmuz 2020'de başlaması öngörülüyor. 

Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı basın açıklamasına göre;

Acil durum ekonomik destek önlemlerinin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda derin ve uzun süreli bir sosyo-ekonomik krizin yaşanmasının önüne geçilmesine yardımcı olmaktır. Sağlanacak destekler; finans desteğinin onaylanmasına bağlı olarak, küçük işletmelere hibe desteği, yapısal iş reform destekleri ve enerji verimliliği altyapısına yapılacak yatırımlar ile istihdam yaratılması şeklinde uygulanacaktır. Acil Durum Ekonomik Destek Paketinde aşağıdaki unsurlar yer alacaktır: 


  • Küçük işletmelere hibe desteği sağlayarak ekonominin ''yeniden canlandırılması'' ve normal şartlarda ayakta kalabilecek işletmelerin kapanmasının önlenmesi. Mikro işletmeler için önerilen bütçe 3 milyon Euro, küçük ölçekli sanayi şirketleri için ise 3,5 milyon Euro olacaktır. 


  • Sosyal ve ekonomik kalkınma, Dünya Bankası tarafından yürütülen ekonomik izleme faaliyetleriyle ve yapılan çalışmalarla teşvik edilmeye devam edecektir. Bu çalışmalar, iş ortamını iyileştirmeye yönelik yardımlarla bir toparlanma planının hazırlanmasına destek olacaktır. Uygulanacak güçlü bir yeşil enerji bileşeniyle Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krize bir müdahale olanağı sağlanacaktır. Bu bölüm için önerilen bütçe miktarı 1 milyon Euro'dur. 


  • Önde gelen projelerden birisi olan ''Enerji Verimli Okullar'' projesi kapsamlı bir programla desteklenecektir. Program, yerel iş gücünün beceri seviyesini yükselterek ve yerelde inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek daha yeşil bir ekonomik kalkınmanın elde edilmesini ve daha fazla istihdamın yaratılmasını amaçlayacaktır. Bu bölüm için önerilen bütçe miktarı 3.6 milyon Euro'dur.


Arka plan:

Avrupa Komisyonu 2006'dan bu yana Dünya Bankası ile işbirliği yapmaktadır. 'Kıbrıs Türk toplumunda Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma amacına yönelik Ekonomik Analiz Programı' yakın tarihte yapılan çalışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Program, Kıbrıs'ta yeniden birleşme bakış açısıyla ekonomik entegrasyonun ve yakınlaşmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. 

“Enerji Verimli Okullar” projesinde, Kıbrıs Türk toplumunda seçilen okulların enerji verimliliği bakımından değerlendirilmeleri yer almaktadır. Proje, seçilen okullarda enerji verimliliği eylem planının hazırlanmasını amaçlamaktadır. Proje, ayrıca, toplumu AB'nin enerji verimliliği kurallarını uygulamaya hazırlamayı, hem mevcut hem de gelecekte oluşacak iş gücünün becerilerini geliştirerek, istihdam yaratarak ve emek yoğun sektörlerin kapasitelerini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmayı da amaçlamaktadır.


KAYNAK: AB Bilgi Merkezi


E-posta listemize kaydolun güncel bilgileri kaçırmayın!

58 görüntüleme0 yorum

Комментарии


Subscribe

E-posta listemize kaydolun

Güncel bilgileri kaçırmayın

bottom of page