top of page

Avrupa Komisyonundan Sivil Toplum Örgütlerine 2 milyon Euro'luk Hibe Programı

Güncelleme tarihi: 22 Ara 2020Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ'leri) destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı açtı. 


Yedinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı sivil toplum örgütlerinin anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda;

  • STÖ'lerin politika ve karar alma süreçlerine ve uygulamalarına katılımlarının sağlanması,

  • Hem yerel hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri,

  • Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun, sektörel bazda iş birliklerinin ve ortaklıkların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu teklif çağrısının öncelikleri:

  1. sivil toplumun kapasitesinin artırılması ile birlikte

  2. aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermektedir: çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, iyi yönetişim, sosyal kapsayıcılık ve gençlerin katılımı, medya okur-yazarlığı ve etik gazeteciliğin desteklenmesi.

Teklif çağrısında aynı öncelikleri taşıyan iki ayrı lot yer alacaktır. Ancak, lotlar altında sağlanan AB hibe desteğinin miktarı ve potansiyel süreleri farklı olacaktır.

  • Lot 1'de (400,000 Euro) hibe desteği 30,000 Euro'dan başlayarak 60,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 6 ile 36 ay arasında olacaktır. 

  • Lot 2'de (1,600,000 Euro) hibe desteği 75,000 Euro'dan başlayarak 320,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 24 ile 36 ay arasında olacaktır.

Bu teklif çağrısı kısıtlı bir çağrı olacağından başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekecektir. Teklifler (Kavram Belgeleri) için son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 Brüksel saati ile 15:00'tir (Kıbrıs saati ile 16:00'dır).

Başvuru sahiplerine yönelik Rehbere ve başvuru paketine 169185 referans numarasıyla aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Bilgilendirme toplantıları ve eğitimler Ağustos ayından itibaren başlayacak ve Eylül ayını da kapsayacak şekilde devam edecektir.  

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz: www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek.

Bu Hibe Programı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VII@ec.europa.eu adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Kaynak: AB Bilgi Merkezi

84 görüntüleme0 yorum

Comments


Subscribe

E-posta listemize kaydolun

Güncel bilgileri kaçırmayın

bottom of page